Allmänt om fåglar: sånglärka - revir?

2014-11-10 23:08:20, Camilla Reimer
Hvor stort revir vill sånglärkan ha? - hur många par kan finnas på 1000 m2? Accepterar den också ängspiplärkan inim sitt område? Tacksam för svar

2014-11-22 12:29:28, Harald Eriksson
Hej Camilla! Svaret på den här frågan är ingenting som jag kan utantill, utan jag har letat lite. Jag visar ett urklipp från www.artfakta.se -"Medeltätheten av sånglärka i åtta stora jordbruksområden (14,5–21,5 km2) i södra och mellersta Sverige som inventerades 1983–1985 var 0,26 revir/ha. Detaljerade inventeringar i olika habitat har påvisat de högsta tätheterna på trädor och förstaårsvallar (ofta 0,7–1,0 revir/ha). Tätheterna på sädesåkrar är oftast lägre (0,2–0,6 revir/ha) och betydligt lägre tätheter finns på strandängar och i hagmarker (ca 0,1 revir/ha). Undersökningar av vegetationshöjdspreferensen hos sånglärkor har visat att arten föredrar intermediära vegetationshöjder på 15–60 cm, men olika undersökningar har funnit något olika resultat. Dessa skillnader i optimal vegetationshöjd mellan olika undersökningar beror troligen på att sånglärkan kan häcka i fält med relativt hög vegetation om det finns luckor i vegetationen. Studier av mikrostrukturen på fält har också visat att sånglärkor föredrar delar av sädesåkrar med dålig tillväxt, där vegetationen är låg och gles. Sånglärkan häckar solitärt och anses ha ett monogamt häckningssystem med relativt stor partrohet och ortstrohet (dock sparsamt studerat). Revirstorleken har angetts som 1,7 ha på trädor, 4,5 ha på höstsådd säd och 2,5 ha på övriga grödor." Sånglärkan är väldigt revirhävdande inom reviret men under födosök utanför reviret så kan många lärkor samsas. Hur den accepterar ängspiplärkor och andra arter inom s

2014-11-22 12:38:57, Harald Eriksson
...sitt revir vet jag inte. Det är svårt att hitta information om det. Det kanske finns någon annan här som har egna studier och erfarenheter kring det?! Mvh, tills vidare, Harald

2014-11-22 16:01:41, Steve
Sånglärkans revir skiljer sig också åt beroende på födotillgången och antalet revirhävdande lärkor. Lite mat större revir. Områden med litet antal lärkor kan reviren bli större. Ofta brukar det vara så att en art bara revirhävdar mot sin egna art, medan den låter andra arter vara ganska nära. Detta eftersom födovalet ofta kan skiljas åt även om biotopen är densamma. Så jag skulle tro att en sånglärka inte bryr sig om varken ängspiplärkor eller vipor.

Skriv ett nytt inlägg i diskussionstråden: sånglärka - revir?

Tillbaka till kategorin: Allmänt om fåglar

Jämför några av våra vanligaste fåglar

Sveriges mesar
Sveriges trastar
Sveriges finkar

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2024 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve