Buskskvätta  Saxicola rubetra

Buskskvätta © Steve Dahlfors

Latinskt namn:
Saxicola rubetra - vilket betyder, trivs vid stenblock och björnbärsbuskar.

Typiska kännetecken:
12-14 cm. Kortstjärtad och knubbig. Hanen är spräcklig i brunsvart med rostbrunt på ryggen. Ljus strimma över ögat och vita teckningar på vingar och stjärt. Honan saknar nästan helt det vita på vingarna.

Finnes:
Intill grunda slättsjöar, längs åstränder, på fuktig tuv- och betesmark.

Äter:
Insekter.

Läte:
Oroslätet består av en mjuk och kort vissling. Sången (mest under natten) är en varierande, ljudlig, rask, och kort strof med blandning av sträva raspljud, klara djupa toner med härmningar; strofen börjar lite hackigt, men accelererar och klipps av tvärt.

Häckar:
Boet läggs väl dolt i en tuva på marken. Äggen är 5-7 st och djupt blågröna, ibland med små rödaktiga prickar. Äggen ruvas i 13 dygn i maj-juni  

Buskskvättan är allmän till tämligen allmän över nästan landet under sommarhalvåret, eftersom den är en flyttfågel. Den kommer i april-maj och flyttar i början av oktober till de tropiska delarna av Afrika.

I jordbrukslandskapet är förmodligen buskskvättan missgynnad p.g.a. de rationaliseringar som där gjorts under 1900- talet. Några av de faktorer som bidragit till att göra jordbrukslandskapet till en försämrad miljö är täckdikning, igenplantering av naturbetesmarker, dränering av våtmarker och igenläggning av öpna diken. På kontinenten har arten minskat med 50% under en 50-årsperiod, bl.a. i Holland, Belgien, Tyskland och England. I våra grannländer Danmark och Finland finner vi en tilbakagång som är speciellt kraftig i Finland. Troligtvis beror detta på att man lagt ner och lägger ner jordbrukslandskapet i skogsbygderna.

Idag räknar man med att det finns cirka 200.000 - 500.000 par i landet. Födan utgörs av smådjur, till exempel insekter och små sniglar. Buskskvättan finner sin mat framför allt på låga växter men kan också ta den på marken eller fånga den i luften

Buskskvättan lägger 5-7 grönblå ägg i ett öppet bo som byggs i en buske eller i en grästuva. 

Källa: Våra svenska fåglar i färg av Gustaf Rudebeck

Visa en fågel

Buskskvätta – fler bilder

Buskskvätta – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Buskskvätta – relaterat

Wikipedia
P2-fågeln

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2023 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve