Grå flugsnappare  Muscicapa striata

Grå flugsnappare © Steve Dahlfors

Latinskt namn:
Muscicapa striata - vilket betyder, strimmig som tar flugor.

Typiska kännetecken:
15 cm. Gråbrun med mörka strimmor på huvud och bröst.

Förväxlingsrisk:
Hona av svartvit flugsnappare: Både hannen och honan av svartvit flugsnappare har tydligt vitt vingband. Honan har inga mörka strimmor varken på huvud eller bröst.

Finnes:
Finns i hela landet och förekommer mycket spridd i de flesta skogstyper.

Äter:
Flygande insekter.

Läte:
Sången består av upprepade gälla, raspiga och gnisslande ljud och låter först som om det kommer från mer än en fågel.

Häckar:
Förekommer i slags miljö där det finns träd eller buskar. Häckar gärna i holkar. 

Namnet nämns första gången 1824 men namnet grå flugfång nämns redan 1780. "Grå" syftar på artens grådaskiga och intetsägande fjäderdräkt.

Grå flugsnapparen anländer ganska sent till vårt land, i mitten eller slutet av maj. Den sena ankomsten beror säkert på att den måste ha rik tillgång på flygande insekter.

I motsats till den svartvita flugsnapparen så är den grå flugsnapparen ingen hålbyggare. Den bygger istället så att den ruvande fågeln har fri utsikt. Därför vill den ha en speciell holk som är öppen åt ett håll. Samma holk trivs även rödstjärten och sädesärlan i. Annars är kraven på boplats inte så noga. En del av boplatserna ger ofta intrycket av att vara ett misstag. Raden av egendomliga boplatser är så lång att egenheterna i detta avseende måste accepteras som artens normala reaktionsnorm. Man kan finna dess bo i grenklykor, buskar, ventiler, på stolpar, vedträn, fönsterbräden och holktak. Enda kravet tycks vara en fri utsikt. Båda könen deltar i bobyggandet. Boet är luckert byggt av gräs, mossa, rottrådar och lavar. Ofta sammanhålls byggnadsmaterialet med hjälp av spindelnät. Äggen som är gröna med bruna fläckar läggs i slutet av maj eller början på juni. Kullen brukar bestå av tre till sex ägg. Honan ruvar ensam i 13 dagar och blir under denna tiden matad av hannen två till fyra gånger i timmen. Ungarna matas sedan av båda föräldrarna. Efter ytterligare 13 dagar lämnar ungarna boet.

Den svenska populationen av grå flugsnappare beräknas till 500.000 till 1.200.000 par. I augusti och september flyttar den till de tropiska och södra delarna av Afrika 

Källa: Våra svenska fåglar i färg av Gustaf Rudebeck

Visa en fågel

Grå flugsnappare – fler bilder

Grå flugsnappare © Steve Dahlfors

Grå flugsnappare – läte

Grå flugsnappare – relaterat

Wikipedia

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2023 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve