Lappuggla  Strix nebulosa

Lappuggla © Steve Dahlfors

Latinskt namn:
Strix nebulosa lapponica - vilket betyder, dimmigt färgad uggla från lappland.

Typiska kännetecken:
69 cm. En av de största ugglorna i Sverige. Gråspräcklig. Har ett stort runt huvud med flera svarta ringar runt de gula ögonen.

Finnes:
Sporadiskt i större delen av Norrland. Företrädelsevis ner mot Norrlandskusten. Under vintern besöker den även landets södra delar.

Äter:
Endast smågnagare, såsom lämlar, sorkar, möss och näbbmöss.

Läte:
Hannen ropar endast under nattens mörkaste timmar. En räcka dova hoanden i fallande ton- och ljudstyrka.

Häckar:
Oftast i gamla ormvråksbon eller hökbon. Ibland även i höga stubbar. 

Namnet användes första gången 1824 och är en översättning av det latinska namnet "strix lapponica". Lappugglan har även kallats gråuggla.

Första fyndet av Lappuggla i Sverige är från åren före 1786 och den första konstaterade häckningen är från trakterna av Jokkmokk 1843. Även om den sedan haft en ganska regelbunden förekomst i norra Sverige så är det först i mitten på 1960-talet som en kraftigare ökning skett söderut. Under slutet av 1980-talet beräknades antalet häckande par i landet uppgå till mellan 200 till 500 par. Som så många andra ugglor varierar lappugglan kraftigt i antal år från år beroende på gnagartillgången.

Häckningsmiljön ska helst bestå av högstammig granskog, gärna med inslag av tall- eller lövskog och gärna i närheten av myrar eller andra gläntor. I slutet av april eller början av maj läggs de 2 till 6 äggen. Antalet beror på hur födotillgången är. Ända upp till 9 ägg har påträffats i ett bo under ett gott lämmelår.

Lappugglans reaktion vid boplatsen tycks variera under häckningen. Innan ungarna är kläckta tillåter föräldrarna en människa att klättra upp till boet, men sedan ungarna kläckts är honan mycket aggressiv och går omedelbart till attack med både klor och vingknogar mot en inkräktare. Vid andra tider på året är den både fredlig och ofta mycket orädd mot människor.

Lappugglan är en stannfågel men vissa individer kan ibland röra sig söderut i landet. 

Källa: Våra svenska fåglar i färg av Gustaf Rudebeck

Visa en fågel

Lappuggla – fler bilder

Lappuggla © Steve Dahlfors
Lappuggla © Steve Dahlfors
Lappuggla © Steve Dahlfors

Lappuggla – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Lappuggla – relaterat

Wikipedia

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2023 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve