Orre  Lyrurus tetrix

Spelande orrtupp © Steve Dahlfors Orrhöna © Steve Dahlfors

Latinskt namn:
Lyrurus tetrix - vilket betyder, lyrstjärtat och "tetrix" anses vara ljudhärmande.

Typiska kännetecken:
50 cm. Stor skogshönsfågel. Tuppens fjäderdräkt är glänsande blåsvart, klarröda valkar över ögonen och stjätren är lyrformad i svart på ovansidan ock vitt på undersidan. I flykten syns de rundade vita vingundersidorna och på den svarta ovansidan framträder tydligt ett vitt vingband. Hönan och ungfågeln är spräckligt gråbruna med en lätt kluven stjärt.

Förväxlingsrisk:
Tjäder: Större. Honan har en tydlig orange fläck på bröstet.

Finnes:
Mer eller mindre allmänt i södra Sverige, men blir mer och mer ovanlig ju längre upp i norr man kommer. Föredrar öppna skogsmarker såsom hedar, mossar och kalhyggen. Går ibland upp på grusade skogsvägar för att äta småsten som hjälp till matsmältningen

Äter:
Bär, björkknoppar frön och skott. Under sommaren äter ungfåglarna också insekter, larver och andra smådjur.

Läte:
Tuppens läte är en tvåstavig väsning. Hönan ett skrockande "kock, kock". Orrspelet består av en rad olika bubblande och pyschande läten.

Häckar:
Orrhönan lägger sitt bo på marken, vanligen under en buske eller dolt av ljung och bärris.

Orren har en mycket lång historia i landet. Namnet användes först 1311, men är säkert mycket äldre. Namnets ursprung är okänt men det antas vara ljudhärmande. Under 1700-, och 1800-, och även i början av 1900-talet var orren, tillsammans med övriga skogshöns, ett betydelsefullt ekonomiskt tillskott för befolkningen i Sverige.

Under 1930 talet var det speciellt god tillgång på orre och övrig skogsfågel. Sedan dess räknar man med att den minskat med mellan 60 - 80% i södra Sverige. I Blekinge skärgård var orren en karaktärsfågel fram till 1950-talet, och på Öland där den fanns under 1800-talet har den försvunnit så gott som helt. Idag räknar man med att det i Sverige finns ca. 116.000 par.

När på våren som orrspelet börjar beror delvis på när det blir barmark. Det har visat sig att tillgången på bara fläckar i snön stimulerar till spel. Först i april blir det dock riktig fart på spelandet, och det är då även honorna ibland brukar komma på besök. Ofta övernattar orrtupparna i närheten av spelplatsen, för att i tidiga morgonen när det ännu är mörkt inta sina positioner. Senare på morgonen när solen kommit upp brukar de fortsätta sitt spel uppflugna i någon grantopp.

Källa: Våra svenska fåglar i färg av Gustaf Rudebeck

Visa en fågel

Orre – fler bilder

Orrtupp
Orrspel
Orre © Steve Dahlfors
Orre © Steve Dahlfors
Orre, höna © Steve Dahlfors
Orrhöna © Steve Dahlfors

Orre – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Orre – relaterat

Wikipedia
P2-fågeln (med läte)

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2023 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve