Pilfink  Passer montanus

Pilfink © Steve Dahlfors

Latinskt namn:
Passer montanus - vilket betyder, sparven som lever bland bergen.

Typiska kännetecken:
15 cm. Något mindre än gråsparven, som den ofta förväxlas med. Könen är svåra att skilja åt, men gemensamt är den chokladbruna hättan, den vita kinden med en svart fläck samt den gråvita halsringen.

Förväxlingsrisk:
Gråsparv: Har grå hjässa och chokladbrun nacke.

Finnes:
I trädgårdar, parker, bebyggelse, huvudsakligen i södra, men även i mellersta Sverige. Inte lika bunden till människan som gråsparven.

Äter:
Insekter och ogräsfrön.

Läte:
Liknar gråsparvens, men något mera klangfullt. Den tjattrar mera och sången är en enkel och monoton ramsa sammansatt av lockläten.

Häckar:
Ofta i ihåliga träd i parker och alléer, under tegelpannor och i bland även i fågelholkar. Boet byggs av båda könen och består av halm, grässtrån samt fjädrar. Bildar livslånga äktenskap.

De gamla pilfinkarna är utpräglade stannfåglar, vilka stannar kvar på häckningsplatserna året om. Ungfåglarna är betydligt rörligare, men brukar inte heller de sprida sig mer än ett par mil. Den har jämfört med gråsparven en betydligt sydligare tyngdpunkt i sin förekomst i landet. Utbredningens nordgräns går genom norra Värmland och mellersta Dalarna. Därefter avtar tätheten längs norrlandkusten. Man har dock funnit häckande par exempelvis så långt upp i landet som Abisko, vilket möjligtvis kan förklaras med att de kommit dit med tåg! Ett annat alternativ skulle kunna vara en långväga spridning från de nordligaste delarna av Norge och delar av Murmansk, men detta är inte särskilt trovärdigt med tanke på deras spridningsmönster.

Pilfinken är jämfört med gråsparven mindre bunden till tätbebyggelse och är mer av en trädgårdsfågel, vilket troligen är bakgrunden till att den har en mycket tätare förekomst på det sydsvenska höglandet. Den svenska populationen uppskattas till 400.000 - 900.000 par.

Källa: Våra svenska fåglar i färg av Gustaf Rudebeck

Fåglar i direktsändning

Brun glada i Lettland
Havsörn
i Lettland
Berguv i Tyskland
Fiskgjuse i Estland
Större skrikörn i Estland
Svart stork i Estland

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet. E-post till webbansvarig, använd kontaktformuläret.

© 2010-2020 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve