Prutgås  Branta bernicla

Prutgås © Steve Dahlfors

Latinskt namn:
Branta bernicla - vilket betyder bränd och bernicla syftar på ett kräftdjur. Utförligare förklaring finns i texten nedan.

Typiska kännetecken:
56 - 61 cm. En av våra minsta gäss. Knappt som en ejder. Mörk, grå-svart gås med en vit "öppen" ring på den svarta halsen. Det vita saknas dock hos ungfåglar. I övrigt brunsvart buk med vitt akterparti.

Finnes:
Häckar ej i Sverige men passerar i stora antal under flyttningen mellan östra Sibirien och Brittiska öarna.

Äter:
Bandtång, alger och gräs.

Läte:
Ett nasalt brummande "krråp" som hörs i flykten.

Häckar:
På små holmar och skär vid arktiska havskuster. 

Namnet prutgås namns första gången av Linné 1761 och uppges då vara ett småländskt dialektnamn. "Prut-" är ljudhärmande. Arten har även kallats för taflacka och rotgans. Det latinska namnet "Branta" betyder bränd, vilket syftar till det sotsvarta som fågeln har i sin fjäderdräkt. Ordet "bernicla" kommer av det engelska barnacle som är ett sorts kräftdjur som sitter fast på stenar och träpålar i havet. De brukar också kallas för långhalsar. Detta anknyter till en gammal sägen då folk vid de Engelska kusterna plötsligt om hösten såg dessa hundra tusentalet av prutgäss. Man trodde att de uppstått från dessa havsdjur, vilka med sina långa skaft och den i ändan av detta sittande koniska, med kalkplåtar bepansrade kroppen, kan likna ett gåshuvud med näbb och lång hals.

Det finns tre olika raser av prutgäss. Den som beskrivs här är den som oftast ses i Sverige och som häckar i västra Sibirien. Sällsynt ses den mer ljusbukiga prutgåsen vars häckning är på Grönland och Svalbard, samt rasen "nigricans" som häckar i östra Sibirien och Kanada.

Prutgåsen häckar helst på små holmar och skär vid arktiska havskuster. Man finner dem ofta häckande tillsammans med ejdrar. Äggläggningen sker i slutet av juni, och de tre till sex äggen är gräddvita. Bodunet är gråaktigt. Som hos andra gäss håller hanen vakt medan honan ruvar. När äggen kläcks hjälper båda föräldrarna till med fostran och försvaret av ungarna. Ruvningstiden är 25 dagar. Ungarna blir flygfärdiga efter 40 till 50 dygn.

Höststräcket av prutgäss passerar Sverige huvudsakligen mellan 15 september till slutet av oktober och vårsträcket från slutet av april till början av juni. Under sträcker följer prutgåsen i huvudsak kustlinjen.

Över 103.000 prutgäss övervintrar i Storbritannien och det är ca. hälften av den totala världspopulationen. 

Källa: Våra svenska fåglar i färg av Gustaf Rudebeck

Visa en fågel

Prutgås – fler bilder

Prutgås © Steve Dahlfors
Prutgås © Steve Dahlfors
Prutgäss © Steve Dahlfors
Prutgås © Steve Dahlfors

Prutgås – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Prutgås – relaterat

Wikipedia

Jämför några av våra vanligaste fåglar

Sveriges mesar
Sveriges trastar
Sveriges finkar

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2024 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve