Smalnäbbad simsnäppa  Phalaropus lobatus

Smalnäbbad simsnäppa © Steve Dahlfors

Latinskt namn:
Phalaropus lobatus - Vilket betyder ungefär, fågeln med flikar på fötterna som liknar en sothöna.

Typiska kännetecken:
18 - 19 cm. Har en mycket tunn och spetsig näbb. Hannen mer färglös i dräkten än honan. Grått huvud med vit haklapp och ett rostrött band som går från nacken längs med vardera halssidorna. Två breda rostgula sträck går längs med den svarta ryggen. Simmar ofta runt i snäva cirklar under sin jakt på föda.

Finnes:
Häckar i huvudsak i fjällen och de fjällnära områderna.

Äter:
Flugor, mygg samt deras larver.

Läte:
Ett kort hackspettliknande "kitt" och ett gnisslande "kirrik".

Häckar:
Boet läggs antingen i en tuva ute i vattnet eller i växtligheten helt nära strandlinjen. 

Namnet användes första gången 1834. "Smalnäbbad" är ett jämförelsenamn i förhållande till arten fulicarius som har betydligt grövre näbb. "Simsnäppa" syftar på att arten simmar mycket mer än övriga vadare.

Den smalnäbbade simsnäppan tillhör med all sannolikhet vårt lands tidiga invandrare bland fåglarna. Vad det gäller populationen i fjällen så har, så vitt man vet, inga förändringar skett, vare sig i utbredning eller antal. Det svenska beståndet beräknas till ca. 15.000 par, men osäkerheten är stor och det kan finnas upp mot 25.000 häckande par.

På våren kommer den smalnäbbade simsnäppan till de svenska häckplatserna under den sista veckan i maj och i juni. Myr- och tundragölar, tjärnar och smärre vatten, framför allt i videbältet, är denna arts huvudtillhåll. På sådana platser kan den till och med häcka i små kolonier. Först anländer honorna till häckplatsen. Det är ombytta roller hos simsnäpporna jämförelsevis med andra fåglar. Här är det honorna som tar intsiativet och det är honorna som har den vackraste fjäderdräkten. Eftersom uteslutande hannen tar hand om ruvningen och ungarna är han den som är mer diskret färgad. Varje hona utser sin göl, sitt revir. Då och då avbryter hon näringsbestyren och lyfter med surrande vingslag och flyger ett stycke, spelande sin "hackspettlåt". Genom dessa flygturer bekantar hon sig med reviret samt visar sin närvaro för hannarna och för andra honor. De senare motas oftast bort. När en hanne har utvalts äger parbildningen rum, och senare gör honan i ordning flera olika förslag på bon, men väljer sedan ut ett som passar bättre än de övriga.

Boet ligger ibland i en vattenomfluten tuva men kan ibland vara en bra bit från stranden. De fyra päronformade, brunt olivgula och svartfläckiga äggen läggs i senare hälften av juni. Hannen ruvar i omkring 20 dygn och tar sedan ensam vård om ungarna. Efter 18 till 20 dygn blir ungarna flygfärdiga. Smalnäbbade simsnäppan lever av flugor, mygg och deras larver samt andrainsekter, i havet även små kräftdjur och blötdjur. Simsnäppan snurrar ofta runt i vattnet, så att en virvel uppstår, varvid smådjur lättare syns och dessutom virvlar upp från bottnen. Ibland söker den även föda på land som andra snäppor. Honorna kan uppehålla sig en tid vid häckplatsen då äggen varit kläckfärdiga för om första kullen blir förstörd så är honan kvar och kan lägga en ny kull.

Under flyttningen visar sig denna art relativt sällan i landets södra och mellersta delar. Relativt ofta syns den dock på Öland. Höststräcket pågår från juli till slutet av september. Honorna flyttar först. Vintern tillbringar den långt ute till havs i Indiska Oceanen och i Atlanten utanför Nordafrikas kust. 

Källa: Våra svenska fåglar i färg av Gustaf Rudebeck

Visa en fågel

Smalnäbbad simsnäppa – fler bilder

Smalnäbbad simsnäppa

Smalnäbbad simsnäppa – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Smalnäbbad simsnäppa – relaterat

Wikipedia

Jämför några av våra vanligaste fåglar

Sveriges mesar
Sveriges trastar
Sveriges finkar

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2024 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve