Tretåig hackspett  Picoides tridactylus

Tretåig hackspett © Bertil Sundberg

Latinskt namn:
Picoides tridactylus - vilket betyder "hackspettartad med tre tår".

Typiska kännetecken:
20-25 cm. Svart och vit. Saknar rött/rosa i fjäderdräkten (som t.ex. större- och mindre hackspett har). Hanen har gul hjässa.

Finnes:
Mellersta och norra Sverige

Äter:
Främst insekter, larver och andra smådjur som den hittar i trädstammarnas barkspringor eller under barken på döda och sjuka träd.

Läte:
Vanligaste lätet ett vasst "gygg". Trumvirvlarna är ganska långa med ca: 15 snabba slag per sekund. De sista slagen accelererande.

Häckar:
Tretåiga hackspettar gör nya häckningshål varje år. Hanen hackar ut hål i döda eller döende barrträd, mest granar. Endast undantagsvis används häckningshål från tidigare år eller från andra hackspettar.

Äggen är tre till fem till antalet, helvita och ruvas ca: 12 dagar under regelbunden avlösning. Ungarna matas av båda föräldrarna under ca: 25 dagar innan de lämnar boet. Ungfåglarna stannar länge med föräldrarna och har en stark familjesammanhållning.

Arten är starkt bunden till gran och är en s.k. stannfågel som inte flyttar söderut på vintern. Tretåig hackspett är en ganska oskygg och tystlåten fågel.

Ser man "ringar" av hackade hål runt en granstam kan det vara den tretåiga hackspetten som varit framme och sugit ut sav.

Vid mitten av 1990-talet beräknades den svenska populationen till mellan 5 500 och 7 500 par, vilket är cirka 10 % av det europeiska beståndet. Populationen minskar i Sverige tackvare de allt mindre arealerna med obrukad skog och minskningen av död ved.

Källa: Wikipedia

Visa en fågel

Tretåig hackspett – fler bilder

Tretåig hackspett © Bertil Sundberg
Tretåig hackspett © Bertil Sundberg
Tretåig hackspett © Bertil Sundberg

Tretåig hackspett – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Tretåig hackspett – relaterat

Wikipedia

Jämför några av våra vanligaste fåglar

Sveriges mesar
Sveriges trastar
Sveriges finkar

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2024 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve