Aftonfalk  Falco vespertinus

Aftonfalk. Hane. By Jutta Luft via Wikimedia Commons Aftonfalk. Hona. By Daniel Pettersson via Wikimedia Commons

Latinskt namn:
Falco vespertinus - Släktnamnet "Falco" betyder skära och syftar på den skarpa, krökta näbben. Artnamnet "vespertinus" betyder - hörandes till aftonen.

Typiska kännetecken:
Ca 30 cm. Vingspann ca 65-70 cm. Honan rostgul undersida och huvud med blågrå tvärvattrade vingar. Vit kind. Hanen grå med röda "byxor".

Finnes:
Sällsynt. Påträffas regelbundet sommartid i östra och södra Sverige.

Äter:
Större insekter.

Läte:

Häckar:
Bara ett fåtal gånger i Sverige, då oftast på Öland. Bygger inte eget bo utan använder gamla bon efter t.ex. kråkfåglar. Lägger 3-5 ägg som ruvas av både hanen och honan i ca 4 veckor.

 

Aftonfalken har påträffats flera gånger i Danmark, vid några tillfällen i Norge och tämligen ofta i Finland, där den lär ha häckat ett tiotal gånger. Hos oss visar den sig så gott som årligen, särskilt i landets östra delar och framför allt på Fårö och Öland.

Liksom lärkfalken är han i farten sent på dagen och jagar insekter vid sjöstränder och över hedar. Den gamla hanen ser på håll sotsvart ut. Honans och ungfåglarnas huvud verkar påfallande ljusa, varvid mustaschstrecket framträder. Ungfåglarna liknar unga stenfalkar.

I  sitt egentliga utbredningsområde häckar aftonfalken i slätt- och stäppområden, där skogsdungar erbjuder lämpliga boplatser. Aftonfalken är den mest sällskapliga av alla falkar och föredrar att häcka i kolonier. Ofta bosätter den sig i råkkolonier, varvid falkarna väntar tills råkungarna lämnat boet. Äggen, vanligen tre till fyra, är mindre än tornfalkens. Honan stannar hos ungarna under de första tio dagarna medan hanen skaffar föda, sedan hjälps makarna åt med proviantanskaffningen. Det är huvudsakligen insekter som jagas, framförallt gräshoppor, sländor och skalbaggar, men även smågnagare och ödlor ingår i dieten.

I augusti-september flyttar aftonfalken över Nordafrika och Främre Asien till vinterkvarteren i tropiska och södra Afrika, och i april-maj sker återkomsten.

Källa: Våra svenska fåglar i färg

Bilder: By Jutta Luft (Jutta Luft (own work)) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

By Daniel Pettersson (http://www.fagelfoto.se) [CC-BY-SA-2.5-se (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/deed.en)], via Wikimedia Commons

Jämför några av våra vanligaste fåglar

Sveriges mesar
Sveriges trastar
Sveriges finkar

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2024 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve