Havssula  Sula bassana

Havssula. Hans Hillewaert via Wikimedia Commons

Latinskt namn:
Morus bassanus (Sula bassana)

Typiska kännetecken:
Ca 90-100 cm. Vingspann ca 165-180 cm. Vit med svarta handpennor. Näbben ljust blåaktig och ganska lång och vass. Under häckning är nacken gulfärgad. Ungfåglar är gråbrunspräckliga med ljusare undersida. Fjäderdräkten blir successivt ljusare under de första fyra åren för att nå sitt adulta utseende efter fem år.

Finnes:
Havssula är en regelbunden gäst vid Västkusten, oftast på hösten. Häckar på klippöar i Nordatlanten vid t.ex. Storbritannien men även i Norge. Drar sig ofta söderut i Atlanten under vintern.

Äter:
Fisk som fångas i spektakulära störtdykningar från hög höjd.

Läte:
Ett skorrande flåsande läte som mest hörs i kolonin.

Häckar:
I kolonier vid nordatlantens kuster. Bo av tång. Havssulor bildar livslånga par och lägger ett ägg per år som ruvas av båda föräldrar i minst 6 veckor. Ruvar med ägget under foten. Båda föräldrarna matar ungen och kan göra färder på 20 mil för att hämta föda.

Bild: By Hans Hillewaert (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Visa en fågel

Havssula – fler bilder

Havssula – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Jämför några av våra vanligaste fåglar

Sveriges mesar
Sveriges trastar
Sveriges finkar

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2024 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve