Mindre flugsnappare  Ficedula parva

Mindre flugsnappare. © Erik Marcusson

Latinskt namn:
Ficedula parva - Släktnamnet "Ficedula" brukar översättas med fikonätare, men andra tolkningar finns. Artnamnet "parva" betyder liten. Liten fikonätare.

Typiska kännetecken:
11-12 cm. Ljus undersida och mörkare gråbrun ovansida. Hanen har rödaktig strupe och blygrått huvud och nacke.

Finnes:
Sällsynt i Götaland och Svealand men även utefter norrlandskusten.

Äter:
Insekter.

Läte:
Sångstrofen börjar med korta spretiga toner som följs av av några mycket rytmiska toner i en mjuk båge. Sjunger bara en kort period under häckningssäsongen.

Häckar:
Boet i håligheter i lövträd. Lägger ca 5-6 ägg som honan ruvar i knappt 2 veckor. Ungarna tas om hand av båda föräldrarna och blir flygga efter ytterligare knappt 2 veckor. Föredrar frodiga miljöer i t.ex. täta gamla skogspartier med rik undervegetation, gärna med en bäck i närheten.

Mindre flugsnappare är en relativt ny och ovanlig art för Sverige, som utgör den nordvästra gränsen för dess utbredningsområde. Den är vanligare strax öster om oss, som t.ex. i Baltikum. Den första konstaterade häckningen i landet skedde 1944 i Småland.

Mindre flugsnapparen övervintrar i Indien och Pakistan. Flyttar i augusti-september. Åter i maj-juni.

Källa: Wikipedia.

Visa en fågel

Mindre flugsnappare – fler bilder

Mindre flugsnappare – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Mindre flugsnappare – relaterat

P2-fågeln (med läte)

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2023 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve