Myrsnäppa  Limicola falcinellus

Myrsnäppa. By Alnus via Wikimedia Commons

Latinskt namn:
Limicola falcinellus - Släktnamnet "Limicola" kommer av limus, som betyder dy, och "colo" som betyder bebo. Artnamnet "falcinellus" betyder som en liten lie, och syftar troligen på näbbens form. Fritt översatt - Som en liten lie och bor i dyn.

Typiska kännetecken:
Ca 15-18 cm. Vingspann ca 35 cm. Häckningsdräkten är kraftigt mönstrad med mörkt gtått och rödbrunt på ovansidan och vit undersida. Två ljusa streck på hjässan och ljusa ögonbrynstreck. Ungfåglar och vinterdräkten är mindre kontrastrik. Näbben är lång och svagt nedåtböjd i spetsen.

Förväxlingsrisk:
Kärrsnäppa. Större. Saknar tydliga streck på hjässan.

Finnes:
Häckar sparsamt i norr. Observeras mest under flyttperioderna.

Äter:
Insekter och mindre ryggradslösa djur.

Läte:
Spellätet är ett surrande “dsryit, dsryit” och ett knäppande “dk dk”. Locklätet en surrande vissling.

Häckar:
På myrar och hedar i norr. Parningsleken sker oftast om natten då hanen utför spelflykt och spelläten ovanför häckningsplatsen. Boet är en fodrad fördjupning i marken. Lägger 3-4 ägg som båda föräldrar turas om att ruva i ca 3 veckor, då ungarna kläcks. Ungarna söker egen föda redan som mycket små.

Myrsnäppan övervintrar i östra Afrika. Den flyttar vanligtvis om natten i juli-september respektive månadsskiftet maj-juni. Under flytten bildar den ofta flockar tillsammans med t.ex. kärrsnäppor.

Myrsnäppan kallades förr för brednäbbad strandvipa.

Källa: Wikipedia, NatureGate. Bild: By Alnus (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

Visa en fågel

Myrsnäppa – fler bilder

Myrsnäppa tillsammans med två kärrsnäppor © Steve Dahlfors
Myrsnäppa © Steve Dahlfors

Myrsnäppa – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Jämför några av våra vanligaste fåglar

Sveriges mesar
Sveriges trastar
Sveriges finkar

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2024 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve