Skräntärna  Sterna caspia

Skräntärna. By Mdf via Wikimedia Commons

Latinskt namn:
Hydroprogne caspia (Sterna caspia) - Släktnamnet "Hydroprogne" kan översättas med - vattensvala. Prokne var i grekisk mytologi Tereus gemål, som för att undgå sin makes vrede förvandlades till en svala. Artnamnet "caspian" kan antingen betyda -infödd ängel, eller att den kommer från Kaspiska havet, där den häckar talrikt.

Typiska kännetecken:
Den största tärnan. Ca 50 cm. Vingspann ca 130-140 cm. Kraftig röd näbb med svart spets. Svart hjässa. Undersidan vit, i övrigt mest ljust grå. Svart vingspets.

Finnes:
Sällsynt vid östkusten.

Äter:
Fisk. Födan söks långt från boplatsen, helst i insjöar.

Läte:
Distinkta skrikande kraxande läten.

Häckar:
På flata sten- och sandöar i havet utanför kusten eller i ytterskärgården. Häckar oftast i kolonier. Enkelt bo på marken. Lägger 1-3 ljusa, brunprickiga ägg i maj. Äggen ruvas växelvis av båda föräldrarna i ca 4 veckor. Ungarna flygga efter 5-6 veckor. Paren håller ihop under en lång period och häckar ofta flera år i sträck men övervintrar inte tillsammans utan möts på våren vid häckplatsen.

Skräntärnan är mycket känslig för störningar under häckningsperioden och kan vid angrepp överge boplatserna. Får den vara i fred och etablera sig på en boplats blir den ofta stationär livet ut. Även flera efterföljande generationer kan välja samma häckningsplats.

När ungarna blivit stora flyttar familjen till större insjöar innan de fortsätter till sina vintervisten i Västafrika. Skräntärnan tar hand om sina ungar under en lång period och fortsätter ibland matningen ända tills de nått övervintringsplatsen.

Antalet skräntärnor i östersjöpopulationen har minskat under senare år. Förhållandena i Östersjön har radikalt förändrats vilket bl.a. lett till att andra arter får svårare att finna föda och därför även börjat attackera skräntärnan och dess ungar. I många delar av skärgården har skräntärnan även drabbats hårt tackvare minkens etablering. Jakt och torka i övervintringsområdena påverkar också populationen negativt.

Skräntärnan flyttar i augusti och kommer tillbaka i april-maj.

Källa: Wikipedia Bild: By Mdf (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

Visa en fågel

Skräntärna – fler bilder

Skräntärna – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Skräntärna – relaterat

P2-fågeln (med läte)
Projekt skräntärna SOF

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2023 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve