Småfläckig sumphöna  Porzana porzana

Småfläckig sumphöna. Marek Szczepanek via Wikimedia Commons

Latinskt namn:
Porzana porzana - Betydelsen av ordet "Porzana" är oklart. Möjligen kan det vara en felskrivning av det italienska ordet forzana, diminutiv av forza, kraft, och i så fall syftande på det vittljudande lätet.

Typiska kännetecken:
Ca 20 cm. Brun ovansida och gråaktig undersida med mörka band och ljusa fläckar på sidorna. Kort rak näbb. Flyger med hängande ben. Lever undanskymt och ses sällan och observeras därför oftast p.g.a. sitt läte under häckningsperioden.

Finnes:
Södra Sverige upp till ungefär södra Svealand.

Äter:
Mest insekter och vattendjur, även vattenväxter.

Läte:
Under vår- och försommarnätter ett högljutt typiskt "huitt huitt".

Häckar:
Vid våtmarker och vassjöar. Bygger bo på ett torrt ställe i sumpmarksvegetationen. Lägger ca 10 ägg. Ofta två kullar per säsong.

Småfläckig sumphöna kommer till Sverige i april-maj efter vinterviste i sydeuropa och Afrika. Lämnar i augusti-oktober.

Källa: Wikipedia. Bild: Marek Szczepanek via Wikimedia Commons

Visa en fågel

Småfläckig sumphöna – fler bilder

Småfläckig sumphöna – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Småfläckig sumphöna – relaterat

P2-fågeln (med läte)

Jämför några av våra vanligaste fåglar

Sveriges mesar
Sveriges trastar
Sveriges finkar

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2024 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve