Småsnäppa  Calidris minuta

Småsnäppa. Andreas Trepte via Wikimedia Commons Småsnäppa i vinterdräkt. Lip Kee Yap via Wikimedia Commons

Latinskt namn:
Calidris minuta - Släktnamnet "Calidris" eller "Scalidris" är namnet på en fågel. I vetenskaplig litteratur gavs namnet "Calidris" ursprungligen åt sandlöparen. Artnamnet "minuta" betyder liten.

Typiska kännetecken:
Ca 15 cm. Vingspann ca 35 cm. Tunna mörk näbb, mörka ben. Häckningsdräkten är orange bröst, vit hals och ett kraftigt vitt V på ryggen. Vinterdräkten och ungfåglar är gråspräckliga på ovansidan och ljus på undersidan.

Finnes:
Flyttar genom Sverige till och från häckplatserna i de arktiska delarna av nordligaste Norge och Ryssland.

Äter:
Ryggradslösa djur. Rör sig livligt vi strandkanten under födosöket.

Läte:
Ett skarpt "stitt".

Häckar:
Normalt inte i Sverige. Boet är en grund fodrad grop i marken i anslutning till strand eller vattendrag.

 

I första hälften av juni är småsnäppan till­baka på de norska häckplatserna. Hon bebor huvudsakligen tundramark nära havet. Boet ligger gärna i närheten av någon liten vattensamling, oftast på torrare mark bland kråkris och dvärgbjörk, men det kan ligga helt öppet nära stranden som ett strandpiparbo. Bogropen är fodrad med strån och torra löv, och de normalt fyra päronfor­miga äggen är olivgrå med stora rödbruna och några få gråvioletta fläckar.
Båda könen ruvar, hanen uppenbarligen mest. Den ruvande fågeln är ofta lika orädd som den legendariska fjällpiparen, och lika skickligt spelar den också skadad för att loc­ka bort fridstörare från bo och ungar. Båda tar åtmins­tone under den första tiden vård om avkom­man, men småsnäpporna flockar sig redan in­nan ungarna är flygga. Ruvningstid 20–21 dygn. Tiden det tar för ungarna att utveckla flygkunnighet okänd. Ungarna är borymmare, söker sin egen föda redan mycket tidigt.
Småsnäppan lever av insekter, små kräft- och blötdjur, daggmaskar och i viss utsträckning av frön från diverse strandväxter. Höststräcket pågår från senare hälften av juli in i september, under vilken tid arten påträffas både vid kus­terna och på sina håll på lämpliga lokaler inne i landet.
Småsnäppan övervintrar i Afrikas och Asiens sydliga delar. Den flyttar i huvudsak om natten men rastar vid t.ex. havsstränder och våtmarker. Höstflyttningen sker i juli-oktober då de vuxna fåglarna flyttar först medan ungfåglarna kommer efter under slutet av perioden. Flyttar huvudsakligen under natten. Återflytten sker i maj-juni.
Antalet småsnäppor är delvis beroende av beståndet av lämlar. T.ex. labbar och fjälluggla tar istället häckande vadarfåglar när det finns få lämlar.
Förr kallades småsnäppan på vissa platser för lilla strandvipan.

Källa: Våra svenska fåglar i färg av Gustaf Rudebeck.
Bilder: By Andreas Trepte (Own work) [CC-BY-SA-2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons, By Lip Kee Yap [CC-BY-SA-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Visa en fågel

Småsnäppa – fler bilder

Småsnäppa – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Småsnäppa - Google Nyheter

(Källa: Google nyheter)

Jämför några av våra vanligaste fåglar

Sveriges mesar
Sveriges trastar
Sveriges finkar

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2024 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve