Tobisgrissla  Cepphus grylle

Tobisgrissla. Via Wikimedia Commons

Latinskt namn:
Cepphus grylle - Artnamnet "grylle" har bildats av fågelns gotländska namn, grylla, vilket härleds av ett fornnordiskt ord som betyder gryt, och då syftar på fågelns vana att häcka i håligheter under stenar och liknande.

Typiska kännetecken:
Ca 35 cm. Vingspann ca 55 cm. Helt svart så när som på en stor vit vingfläck och röda ben. I vinterdräkt är den vit på huvud och undersida.

Finnes:
Kusten

Äter:
Fisk. Även kräftdjur, blötdjur, insekter och växtdelar.

Läte:
En hög vissling.

Häckar:
Vanligtvis 2 ägg som läggs på marken under klippor eller i bergsskrevor. Båda föräldrar ruvar växelvis i ca 30 dagar. Ungarna lämnar boet innan de är flygfärdiga.

Tobisgrisslan övervintrar i öppet vatten till havs.

Tidigare fanns sveriges största koloni av tobisgrisslor, ca 2600 individer, på Malågrundet i Västerbotten. Under 2005 utplånades kolonin av minkar.

Tobisgrisslan har även kallats för "Olle drucken". I Bohuslän används namnet "Iste", i Skåne "Grylla" och på Gotland "Gröttla". Andra namn är tejst, teiste och teste efter fisken tejstefisk som är viktig föda för tobisgrisslan.

Källa: Wikipedia. Bild: Cepphus_grylle_flying.jpg: unnormalized derivative work: AHA2 (Cepphus_grylle_flying.jpg) [CC-BY-SA-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Jämför några av våra vanligaste fåglar

Sveriges mesar
Sveriges trastar
Sveriges finkar

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2024 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve