Vassångare  Locustella luscinioides

Vassångare. By Martien Brand from Mariënberg via Wikimedia Commons

Latinskt namn:
Locustella luscinioides - Släktnamnet "Locustella" betyder - liten gräshoppa, hänsyftande på sången. Artnamnet "luscinioides" betyder - näktergalslik.

Typiska kännetecken:
Ca 14 cm. Rödbrun rygg, ljus undersida. Helt ofläckad. Svår att upptäcka. Uppmärksammas främst på sången.

Finnes:
Sällsynt vid näringsrika slättsjöar (ca 50 par 2010). Främst i Skåne men även på vissa platser i mellansverige. Vanligare i t.ex. östra Europa.

Äter:
Insekter.

Läte:
Sången ett tonlöst insektsliknande surrande som kan pågå i timtal, framförallt under natten.

Häckar:
I vassruggar, gärna med inslag av buskar. Boet placeras inne i vassen.

 

Vassångaren är en relativt sen invandrare i landet. Den anträffades första gången i Sverige vid Hammarsjön i Skåne den 12 juni 1947. Häckar numer regelbundet i södra delarna av landet.

Vassångaren föredrager sumpigare områden än exemplevis gräshoppssångaren, och finns sär­skilt i bladvass.
Parningsleken skall enligt engelsmannen Howard likna gräshoppsångarens.

Boet läggs vanligen på avbrutna vasstänglar, minst 15 cm, ibland mer än en halv meter över vattenytan. Vassångaren väver inte in stänglar i boet som rörsångaren gör. Boet kan stundom även läggas i annan sumpvege­tation, exempelvis i en starrtuva. Själva boet är påfallande stort och kan erinra till kon­struktionen om de små sumphönsens. Tysken Schiermann anger, att vassångaren väter vassblad för att bygga boet, i vilket även andra växtdelar kan ingå. Enligt Schiermann bygger endast hanen.

De tre till sex, i regel fyra, äggen är vitaktiga med täta, gråbruna fläckar ruvas i ca 11 dygn. Ungarna flygga efter ytterligare ca 2 veckor. Vassångaren lägger ibland två kullar. Vissa hanar sjunger fortfarande långt in i augusti.

Vassångaren övervintrar i Afrika söder om Sahara dit den flyttar i augusti ungefär. Återvänder i april-maj.

Källa: Våra svenska fåglar i färg av Gustaf Rudebeck
Bild: By Martien Brand from Mariënberg, The Netherlands (29402 Snor / Savi's Warbler) [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Visa en fågel

Vassångare – fler bilder

Vassångare – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Jämför några av våra vanligaste fåglar

Sveriges mesar
Sveriges trastar
Sveriges finkar

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2024 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve