Dubbelbeckasin  Gallinago media

Dubbelbeckasin © Steve Dahlfors

Latinskt namn:
Gallinago media - Släktnamnet "Gallinago" kommer av ordet gallina vilket betyder höna. Artnamnet "media" betyder mellerst vilket blir ungefär - den mellersta hönan.

Typiska kännetecken:
26-30 cm lång med en vingbredd på 43-50 cm. Brunspräcklig fjäderdräkt med en något ljusare brunfläckig undersida. Från näbbroten till ögonen går ett mörkare streck.

Finnes:
Fjällkedjan.

Äter:
Främst av daggmask, även insekter.

Läte:
Tystlåten. Under spelet ett fint kvitter, accelererande klickljud (som en studsande pingisboll) och ett avslutande vinande ljud.

Häckar:
På fuktiga myrar, i floddalar och på kala fläckar i barrskog, i fjällen och på låglandet. En av få svenska arter med lekbeteende. Utför parningsspel. Lägger 3-4 ägg. Honan ruvar ensam.

Vid spelet samlas hanarna nattetid på lekplatser som ofta används år efter år och ligger i anslutning till trädgränsen. Varje hane har sin egen tuva där han utför sitt spel för honorna, som besöker platsen bara för att para sig. Spelet består av språng i luften, ett fint kvitter och en vittljudande trumning med näbben.

Förr var dubbelbeckasinen vanlig i hela landet men finns numer huvudsakligen i fjällkedjan. Nedgången berodde på en hänsynslös jakt och utdikningar av häckningsplatserna.

På senare tid har spel iakttagits på flera platser i södra Sverige där man återskapat strandängar och andra miljöer där dubbelbeckasinen häckade förr. Det finns hopp om att den skall återkomma som häckfågel på sådana ställen. Det svenska beståndet har under åren 1975 till 1999 beräknats till 1000 häckande par.

I augusti-september går sträcket mot tropiska Östafrika. Man har nyligen gjort en studie som visar att dubbelbeckasinen flyger de 600 milen till Afrika på 4 dygn utan att rasta. Åter i maj.

Källa: Wikipedia P2-fågeln

Visa en fågel

Dubbelbeckasin – fler bilder

Dubbelbeckasin © Steve Dahlfors
Dubbelbeckasin © Steve Dahlfors
Dubbelbeckasin © Steve Dahlfors
Dubbelbeckasin © Steve Dahlfors
Dubbelbeckasin © Steve Dahlfors

Dubbelbeckasin – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Dubbelbeckasin – relaterat

Wikipedia
P2-fågeln (med läte)
Projekt Dubbelbeckasin, Ånnsjön

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2023 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve