Järpe  Bonasa bonasia

Järpe © Steve Dahlfors

Latinskt namn:
Bonasa bonasia - "Bonasa" betyder ungefär viltlevande och ordet "bonasia" kommer av ordet "bonus", god, och "assum", stek. Alltså - viltlevande god stek.

Typiska kännetecken:
Minst av våra skogshöns. Ca 35-40 cm. Vingspann ca 50-55 cm. Grå och brunspräcklig. På huvud, nacke och rygg finns mörka tvärstreck. Svart band ytterst på stjärten. Hanen har svart strupe.

Finnes:
I skogsområden från Småland och norrut. Vanligast i Norrland.

Äter:
Frön, bär, knoppar och späda blad. Även insekter och maskar.

Läte:
Visslande pipig sång med en rytmisk ramsa. Mycket hög frekvens.

Häckar:
Fördelar sig parvis redan på hösten. Parning i april. Enkelt rede på marken. 8-12 gulbruna brunfläckiga ägg läggs i slutet av maj. Äggen ruvas i ca tre veckor av honan som även tar hand om ungarna. Hanen lämnar honan efter parningen men återvänder när ungarna blivit flygfärdiga. Familjen håller sedan ihop till senhösten.

Järpen är mycket stationär och slår sig inte samman i flockar under vintern som t.ex. orren kan göra. Den lever främst i fuktig granskog med inslag av björk. Järpen uppehåller sig mycket på marken i skugga på platser med rik undervegetation och tar vanligen sin tillflykt till träden vid fara. Gömmer sig väl och svår att upptäcka.

Antalet häckande par i Sverige beräknades år 2018 till ca. 65.000.

Källa: Wikipedia

Visa en fågel

Järpe – fler bilder

Järpe © Steve Dahlfors
Järpe, höna © Steve Dahlfors
Järpe, tupp © Steve Dahlfors
Järpe © Steve Dahlfors

Järpe – läte

Järpe – relaterat

Wikipedia

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2023 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve