Kornknarr  Crex crex

Kornknarr. By Rachel Davies via Wikimedia Commons

Latinskt namn:
Crex crex - Ordet "crex" är ljudhärmande och syftar på fågelns läte.

Typiska kännetecken:
20-25 cm. Vingspann ca 50 cm. Brunspräcklig med gråaktigt bröst, hals och mage. Ljust grått ögonbryn. Ganska lång hals, kort stjärt och långa rosafärgade ben. I flykten hänger benen väl synliga. Svår att se men har ett karaktäristiskt läte.

Finnes:
Främst Öland och Gotland samt fläckvis i Västergötland och östra Svealand.

Äter:
Insekter.

Läte:
Ett hest och mekaniskt "ährrp ährrp" (ungefär som när man drar nageln över piggarna på en kam). Högt ihärdigt läte som oftast hörs sena kvällar och nätter.

Häckar:
Boet på marken djupt i gräset. Honan ruvar oftast 7-9 ägg i ca 20 dagar och lämnar sällat boet under tiden. Äggen är blanka och brungula med glesa fläckar. Ungarna är svarta och blir flygga efter ca sju veckor.

Kornknarren lever på ängsmarker och gräsrika åkerfält. Den visar sig sällan men känns igen på sitt typiska läte under försommarnätter. Kornknarren flyger inte så bra men springer snabbt och befinner sig mest på marken under häckningsperioden.

Tidigare var kornknarren en välkänd fågel i det svenska jordbrukslandskapet men har på senare tid drastiskt minskat p.g.a. förändringar i jordbruket. Exempelvis utförs slåttern nu ofta runt midsommar och sammanfaller därför med kornknarrens häckningstid.

Kornknarren övervintrar söder om ekvatorn i Afrika. Den flyttar nattetid i augusti-oktober, åter i maj-juni.

En äldre benämning på kornknarr är ängsknarr. Har även kallats ängsnärpa och på vissa dialekter för bjuggbit.

Källa: Wikipedia Bild: By Rachel Davies (Flickr: CORNCRAKE!!!) [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Visa en fågel

Kornknarr – fler bilder

Kornknarr fotograferad på Riksmuseet © Steve Dahlfors

Kornknarr – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Kornknarr – relaterat

Wikipedia

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2023 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve