Rapphöna  Perdix perdix

Rapphöna. Marek Szczepanek via Wikimedia Commons

Latinskt namn:
Perdix perdix - Perdix är grekiska och betyder rapphöna.

Typiska kännetecken:
Ca 30 cm. Vingspann ca 45-80 cm. Brunaktig med gråare hals och nacke. Ljust bröst, buk och undersida. På bröstet en stor brun fläck som är tydligare på hanen än på honan. Ansiktet och strupen är brungula.

Finnes:
Fläckvis i södra delen av landet. I huvudsak i de sydligaste landskapen och östra Svealand. Tätast i Skåne.

Äter:
Gräs och frön. 1-2 månader gamla ungar äter uteslutande insekter och småkryp.

Läte:
Bullrigt uppflog ofta tillsammans med karakteristiskt skärande ”krri, krii, krii”. Sången ett upprepat metalliskt och tvåstavigt ”kiier ik” kan höras under försommarnätter.

Häckar:
Kullarna upplöses på våren då parbildning sker och slagsmål uppstår mellan rivaliserande tuppar. 10 till 20 ägg läggs i en liten fördjupning i marken. Honan ruvar ensam men ungarna vårdas av båda föräldrarna.

Rapphönan är en stannfågel som är mest aktiv på morgonen och kvällen, då de födosöker. Rapphönan tillhör gruppen fälthöns och hör hemma i det öppna odlingslandskapet.

Rapphönan är kanske inte helt "inhemsk" utan kan ha först hit av utländska handelsmän för länge sedan. Inplanteringar har skett senare genom seklerna. Antalet rapphöns varierar mycket mellan olika tidsperioder och platser. De är starkt beroende av tillgång på föda under vintern och tillgången på insekter för ungarna på våren/försommaren. Det industrialiserade jordbruket är en av rapphönans värsta fiender.

Källa: Wikipedia, Jägareförbundet, P2-fågeln. Bild: Marek Szczepanek via Wikimedia Commons

Visa en fågel

Rapphöna – fler bilder

Rapphöna – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Rapphöna – relaterat

Wikipedia
P2-fågeln (med läte)

Jämför några av våra vanligaste fåglar

Sveriges mesar
Sveriges trastar
Sveriges finkar

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2024 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve