Tordmule  Alca torda

Tordmule, © Bertil Sundberg

Latinskt namn:
Alca torda - Alca är en latinisering av det nordiska fågelnamnet "alka" vilket används sombenämning på både tordmulen och sillgrisslan. Artnamnet kommer av det Gotländska namnet "törd" som tordmulen där förr kallades. Det anses betyda "träck" samt syfta på fågelns vana att smutsa ner bohålan och dess omgivningar.

Typiska kännetecken:
Ca 40 cm. Vingspann 60-70 cm. Svart huvud och ovansida. Vit buk och trubbig näbb.

Finnes:
Vid några platser i östkustens skärgård och på Gotland. Även på några få platser på västkusten.

Äter:
Fisk och havslevande kräftdjur och maskar.

Läte:
Tystlåten, annars ett knarrande grymtande ljud. 

Häckar:
I kolonier vid klippor och klippiga stränder. Honan lägger ett stort, gråvitt och mörkfläckigt ägg på någon bredare klippavsats eller i skyddad springa bland stenblock.

Återkomsten till häckplatserna sker i april och äggläggningen sker från början av maj till mitten av juni, men omläggning kan ske ännu i juli. Tordmulen lägger endast ett ägg som med en längd på upp till 86 mm är mycket stort i förhållande till fågeln. Ägget är smutsvitt med skrovlig yta och bestrött med svartbruna eller brunröda fläckar och snirklar som bildar ett mycket varierande mönster. Det läggs direkt på berget, utan någon som helst antydan till bale, och oftast långt inne i grottor eller håligheter under stora stenblock.

Ungarna uppehåller sig till en början i de skyddade bohålorna och matas där av föräldrarna. När de nått ungefär två veckors ålder lockar föräldrarna ned dem till vattnet och för dem ut till havs, där de länge matas av åtminstone den ena föräldrafågeln. Uppbrottet från kolonierna sker vanligen efter solnedgången.

Tordmulen livnär sig huvudsakligen av fisk, främst tobis, sillfiskar och nors, men den tar även smärre kräftdjur. Födan hämtas ofta på flera kilometers avstånd från häckplatserna.

Östersjöbeståndet av tordmular  reducerades kraftigt under isvintrarna 1939 - 1940 och 1941 - 1942. Så mycket som 80% av vissa bestånd frös ihjäl. Sedan dess har beståndet sakta återhämtat sig. Under inventeringen vid 1990-talets mitt uppskattades beståndet till ca. 10.000 häckande par.

I september - oktober börjar tordmularna söka sig mot vinterkvarteren, varvid de delvis förflyttar sig simmande. Huvudmängden av våra tordmular övervintrar i de södra delarna av Östersjön.

Tordmulen har tidigare kallats "skatalka".

Källa: Wikipedia m.m.

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2023 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve