Backsvala  Riparia riparia

Backsvala vid bo © Steve Dahlfors

Latinskt namn:
Riparia riparia - vilket betyder, levandas vid flodstranden.

Typiska kännetecken:
12 cm. Den minsta av våra svalor. Vit under och brun på ovansidan. Har även ett brunt band på övre delen av bröstet.

Förväxlingsrisk:
Hussvala: Hussvalan är blåsvart på ovansidan med en vit övergump.

Finnes:
Häckar oregelbundet men ganska allmänt i hela Sverige.

Äter:
Insekter som fångas i luften.

Läte:
Ett raspande lockläte som kan liknas vid två sandpapper som gnids mot varandra.

Häckar:
I sandbrinkar där de gräver ut en halv meter lång gång och inreder boet längst in.

Namnet backsvala användes först av Linné 1746 men är troligen äldre. ”Back” syftar på artens vana att häcka i hål i ”backar”. Ordet svala kommer av ett samgermanskt ”swalwon” men mer osäkert vad betydelsen för det är. Arten har även kallats för jordsvala och strandsvala.

Fram till år 1960 finns egentligen inga historiska uppgifter på om antalet ökat eller minskat. Sedan mitten av 1960-talet har dock antalet backsvalor minskat betydligt, framför allt i södra delarna av landet. Den svenska populationen år 2012 uppskattades till ca. 56 000 par.

För sin häckning är backsvalan beroende av branta väggar av sand eller finare grus. Tillgången på sådana blir därför avgörande för backsvalans förekomst. Backsvalan häckar kolonivis i branta skärningar, oftast i mo eller finsand. Mer sällsynt hittar man den i torvvallar, dikesskärningar, jordhögar, sågspånshögar, kolhögar och till och med i stenmurar. Kolonistorlekarna varierar från något eller några tiotal bon upp till jättekolonier om 1.100 – 1.200 par.

Som regel gräver backsvalan ut en lång gång i en i det närmaste lodrät vägg av lagom fast sand. Gången görs mestadels mellan en halv och en meter lång men kan bli längre. Längst in vidgas gången till en bokammare, där en bale av strån, fjädrar med mera iordningställs. Hanen och honan hjälps åt vid bobyggandet och använder då både klor och näbb. Boet brukar vara färdigt på två till tre dagar. De vita äggen, fyra till sex stycken, ruvas i två veckor av både hanen och honan. Ungarna matas av båda föräldrarna och stannar i boet omkring 20 dagar. Vid dålig väderlek kan denna tiden förlängas. Även sedan ungarna lämnat boet återvänder både de och föräldrarna dit under en tid för att övernatta.

I vårt land lägger backsvalan endast en kull, normalt i juni. Under augusti samlas gamla och unga backsvalor i stora flockar som med förkärlek jagar svärmande insekter i över sjöarnas vassar, och mycket ofta i sällskap med ladusvalor. Liksom dessa övernattar backsvalorna då i vassar.

Under augusti och september flyttar de till sina övervintringsområden i tropiska Afrika. Återkomsten till Sverige äger rum under maj månad.

Källa: Våra svenska fåglar i färg av Gustaf Rudebeck
          Svenska fåglars namn - Tommy Tyrberg
          Fåglarna i Sverige - antal och förekomst

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2023 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve