Bläsgås  Anser albifrons

Bläsgås. Ungfågel i förgrunden © Steve Dahlfors

Latinskt namn:
Anser albifrons - vilket betyder, gåsen med vit panna.

Typiska kännetecken:
66 - 76 cm. En iögonfallande vit panna samt kraftigt tvärbandad undersida. Ungfåglarna saknar dessa karaktärsdrag under sitt första levnadsår och kan då vara svåra att skilja åt från sädgås och grågås men unga bläsgäss har ett ljusare huvud med en helt skär näbb. i grått.

Förväxlingsrisk:
Fjällgås: Mindre i storlek, mindre näbb samt kortare hals. Har en artkarakteristisk gul ögonring.

Finnes:
Häckar ej i Sverige. Syns endast under flyttningen mellan norra Sibiriens arktiska kuster till Nordsjöns kuster då de mellanlandar i södra delarna av landet.

Äter:
Olika växtdelar.

Läte:
Olika kacklande likt det avlägsna skallet av en flock jakthundar.

Häckar:
Bygger gärna sitt bo på torr mark i närheten av någon liten vattensamling eller en å på den arktiska tundran. 

Namnet bläsgås användes första gången 1828. "Bläs-" på grund den vita bläsen i pannan . Arten har även kallats vitpannad gås och fjällgås (det senare pga sammanblandningen med fjällgåsen).

Bläsgåsen är i Sverige en årlig och tämligen vanlig besökare. Den ses i huvudsak i de sydligaste delarna av landet men ses även regelbundet i nordligare landskap. Globalt sätt är det en vanlig gås med en population på drygt 3 miljoner individer.

I sitt uppträdande överensstämmer bläsgåsen mycket med grågåsen, och likt andra gäss och svanar så håller bläsgåspar ihop livet ut och familjebanden är väldigt starka. Det händer att fjolårsungarna är kvar hos sina föräldrar även under hela nästa års häckning. Bläsgåsen är en arktisk havskustfågel som häckar på tundran. Boet placeras gärna i närheten av någon vattensamling eller en å. De fyra till sex äggen är gräddvita och bodunet ljusgrått. Ruvningstiden är omkring fyra veckor.

Under oktober och november flyttar den mot Storbritanniens kuster samt Danmark, Holland och Frankrikes kuster. Vissa år övervintrar även en del individer i Skåne. Passerar sedan igen under mars och april under sin flyttning norrut. 

Källa: Våra svenska fåglar i färg av Gustaf Rudebeck

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2023 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve