Fjällgås  Anser erythropus

Fjällgås © Steve Dahlfors

Latinskt namn:
Anser erythropus - Det latinska ordet Anser betyder gås. Artnamnet erythropus betyder "rödfotad".

Typiska kännetecken:
Liten gås. Ca 55-65 cm. Vingspann ca 120-135 cm. Gul tunn ring (orbitalring) runt ögat. Vit fläck i pannan, svarta streck över buken och vit undergump. I övrigt mörk gråbrun fjäderdräkt.

Förväxlingsrisk:
Bläsgås: Större. Ljusare huvud och större näbb.

Finnes:
Sällsynt i de nordligaste fjällområdena. Rastar i södra Norrland och i mellansverige under flyttningen.

Äter:
Gräs och örter.

Läte:
Stötvis nasalt trumpetande.

Häckar:
Bo på marken bland buskar. Vanligtvis 4-6 ägg som ruvas av honan i ca 4 veckor. Båda föräldrarna tar hand om ungarna som blir flygga efter 5-6 veckor. Familjen håller samman till följande vår. Föräldrarna är monogama.

Den ursprungliga svenska populationen av fjällgås är utdöd sedan 1990-talet. De få som häckar i landet idag är inplanterade gäss och deras avkomma. Hot mot de svenska fjällgässen är t.ex. rödrävens expansion i de aktuella områdena samt dåliga lämmelår vilket gör att fjällgåsens ägg och ungar blir mer utsatta av andra arter som annars även äter gnagare. Totala populationen i världen minskar vilket troligen beror på jakt och ändrade förhållanden vid övervintringsplatser och flyttvägar.

Övervintringsområdet ligger normalt i sydöstra Europa och norra Mellanöstern. Lyckade försök har gjorts att, med hjälp av vitkindade gäss som "fosterföräldrar", lära de svenska fjällgässen hitta nya säkrare flyttvägar och övervintringsplatser i Nederländerna. Flytten sker i april-maj respektive augusti-september.

Källa: Wikipedia.

Visa en fågel

Fjällgås – fler bilder

Fjällgås © Steve Dahlfors
Fjällgås © Steve Dahlfors
Fjällgås © Steve Dahlfors
Fjällgås © Steve Dahlfors

Fjällgås – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Jämför några av våra vanligaste fåglar

Sveriges mesar
Sveriges trastar
Sveriges finkar

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2024 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve