Blå kärrhök  Circus cyaneus

Blå kärrhök. Hona. © Steve Dahlfors

Latinskt namn:
Circus cyáneus - Namnet "circus" har av antikens författare använts om flera rovfåglar medan artnamnet "cyáneus" betyder mörkblå.

Typiska kännetecken:
40-55 cm. 100 till 120 cm mellan vingspetsarna. Hanen är ljust blågrå på ovansidan, lite ljusare på undersidan och med svarta vingspetsar. Hona och ungfågel brungrå med vit övergump. När den glidflyger har den vingarna i V-ställning.

Förväxlingsrisk:
Brun kärrhök: Den bruna kärrhöken finns under häckningstid längre söderut, och är mer brunfärgad med avsaknad av vit övergump.


Finnes:
Vanligast vid sjöar i Norrland. Ibland övervintrar vissa i södra Sverige

Äter:
Gnagare och småfåglar

Läte:
Ett snabbt kvek-vek-vek-vek

Häckar:
Bo på marken i tät slyvegetation eller vass.

I slutet av mars eller början av april återkommer den blå kärrhöken till sina revir. Den häckar på ljunghedar, myrar och våtmarker och i deras närhet. Boet läggs alltid på marken. Äggen är vita och vanligen fyra till sex till antalet. Honan ruvar i 30 dagar och blir under denna tiden matad av hannen. Efter ytterligare fem eller sex veckor är ungarna flygga, men liksom hos många andra markbyggande fåglar lämnar de boet innan de blivit flygdugliga.

Höstflyttningen börjar redan i augusti med huvudflyttningen i september-oktober då blå kärrhök även kan ses i södra Sverige. Oftast visar den sig då i öppna landskap, åkrar och ängar.

Blå kärrhök övervintrar i Mellan- och Sydeuropa.

Blå kärrhök är landskapsfågel för Västerbotten.

Källa: Wikipedia, NatureGate.

Visa en fågel

Blå kärrhök – fler bilder

Blå kärrhök. hona © Steve Dahlfors

Blå kärrhök – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Blå kärrhök – relaterat

Wikipedia
NatureGate

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2023 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve